پونه: ترس از خدا

ترس از خدا
شعر: عباس صفاری
آهنگ: پرویز اتابکی
خواننده: پونه

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *