مرتضی: معشوقه (ترانه فیلم)

معشوقه
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: حسین واثقی
خواننده:‌ مرتضی [برجسته]
ترانه فیلم: معشوقه

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!