مصطفی رستمی: شب مهتابی

شب مهتابی
شعر: علی ناصری
آهنگ: یونانی
خواننده: مصطفی رستمی و لیلا

error: Content is protected !!