ایرج مهدیان:‌ مسافر عزیزم

مسافر عزیزم
شعر: بامداد جویباری
آهنگ: صمد نوریان
خواننده: ایرج مهدیان

error: Content is protected !!