منوچهر سخایی: برف ـ از دست رفته (جلد صفحه)

منوچهر سخایی برف

برف ـ از دست رفته
منوچهر سخایی
(آهنگ روز)

این ترانه در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
منوچهر سخایی ـ برف
منوچهر سخایی ـ از دست رفته

* * *

error: Content is protected !!