کوروس سرهنگ‌زاده: دستم نگرفتی

دستم نگرفتی
شعر: سیمین بهبهانی
آهنگ: منوچهر لشگری
خواننده: کوروس سرهنگ‌زاده

error: Content is protected !!