الهه: نوبر بهار

نوبر بهار
شعر: شهرام [علیرضا طبایی]
آهنگ: حسن لشگری
خواننده: الهه

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *