مهوش: کی میگه کجه!؟

مهوش کی میگه کجه

کی میگه کجه
شعر: ؟
آهنگ: بهرام حسن‌زاده
خواننده: مهوش