شهپر: شبی در لاله‌زار

شبی در لاله‌زار
شعر: ؟
آهنگ: فتح‌الله ریاحی
خواننده: شهپر

نام جاها و محله‌های مشهور در ترانه‌های ایرانی

* * *