مهوش: رقص ساقی

مهوش رقص ساقی

رقص ساقی
شعر: کمال اجتماعی
آهنگ: بهرام حسن‌زاده
خواننده: مهوش