پوران: وه چه بلایی ای دل

وه چه بلایی ای دل
شعر: جهانبخش پازوکی
آهنگ: جهانبخش پازوکی
خواننده: پوران شاپوری

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *