بنان: دخترک فال‌بین

بنان دخترک فال بین

دخترک فال‌بین
شعر: کریم فکور
آهنگ: اکبر محسنی
خواننده: بنان

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!