عارف: بازی سرنوشت

بازی سرنوشت
شعر: کریم فکور
آهنگ: کریم فکور
خواننده: عارف

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!