روانبخش: عزیزم دست نگه‌دار (ترانه فیلم)

روانبخش عزیزم دست نگه دار

عزیزم دست نگه‌دار
شعر: نوذر پرنگ
تنظیم آهنگ: عطاالله خرم
خواننده: [غللامعلی] روانبخش
ترانه فیلم: بچه‌های محل

نوذر پرنگ ـ از «اسب سُم طلا» تا «کلاغ پر سیاه»

* * *

error: Content is protected !!