پروانه: شبهای تهران

شبهای تهران
شعر: کریم فکور
آهنگ: مجید وفادار
خواننده: پروانه

 نام شهر «تهران» در ترانه‌ها
باز خوانی ترانهٔ «شب‌های تهران» با صدای «پروانه»

* * *

error: Content is protected !!