گوگوش: سبز و سفید ـ سراب (جلد صفحه)

سبز و سفید ـ سراب
گوگوش
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش ـ سبز و سفید (هر چی بگی میارزه)
گوگوش ـ سراب

* * *

error: Content is protected !!