گوگوش: سراب

سراب
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: سلیمان اکبری
خواننده: گوگوش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!