عارف: برای خنده تو ـ وای وای (جلد صفحه)

برای خنده تو ـ وای وای
عارف
(آپولون)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عارف ـ برای خنده تو (بلور اشک)
عارف ـ‌ وای وای (وای وای ز نگاهت)

* * *

error: Content is protected !!