رامش: جستجو

جستجو
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: سارگن [سارگون]
خواننده: رامش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!