گوگوش: دل کدومه،‌ مشکل کدومه

دل کدومه، مشکل کدومه
شعر: عماد رام
آهنگ: عماد رام
خواننده: گوگوش