ضیاء: بارون ببار دوباره

بارون ببار دوباره
شعر: اردلان سرفراز
آهنگ: هویک
خواننده: ضیاء

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *