عباس مهرپویا: مجموعه ترانه‌ها (آهنگ روز)

مجموعه ترانه‌ها (آهنگ روز)
خواننده: عباس مهرپویا

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *