کوروش یغمایی: لیلا ـ پاییز (جلد صفحه)

لیلا ـ پاییز
کورش یغمایی
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
کوروش یغمایی ـ لیلا
کوروش یغمایی ـ پاییز

* * *

error: Content is protected !!