کورش یغمایی: گل یخ ـ دل داره پیر میشه (جلد صفحه)

گل یخ ـ دل داره پیر میشه
کورش یغمایی
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
کورش یغمایی ـ گل یخ
کورش یغمایی ـ دل داره پیر میشه

* * *

error: Content is protected !!