قاسم جبلی: مردم آزاری نکن ـ نمی‌خوام بمونم (جلد صفحه)

مردم آزاری نکن ـ نمی‌خوام بمونم
قاسم جبلی
(صفحه طلایی)

این ترانه در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
قاسم جبلی ـ نمی‌خوام بمونم

* * *

error: Content is protected !!