مهوش: دختر شیرازی

مهوش دختر شیرازی

دختر شیرازی
مهوش
شعر: محلی
آهنگ: ارکستر بهرام حسن‌زاده