دلکش: ستاره امید

ستاره امید
شعر: اعلامی
آهنگ: سلیم فرزان
خواننده: دلکش

error: Content is protected !!