داریوش رفیعی: نیش و نوش

نیش و نوش
شعر: بابا طاهر
آهنگ: مجید وفادار
خواننده: داریوش رفیعی

error: Content is protected !!