داریوش رفیعی: رختخواب مرا مستانه بینداز

رختخواب مرا مستانه بینداز
شعر: محلی
آهنگ: مجید وفادار
خواننده:‌ داریوش رفیعی