پوران: زندگی آی زندگی

زندگی آی زندگی
شعر: جهانبخش پازوکی
آهنگ: جهانبخش پازوکی
خواننده: پوران

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
زندگی آی زندگی (مجموعهٔ ترانه‌ها)

* * *
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (پوران)

* * *

error: Content is protected !!