سیما افشار: ماست ماست کنگر ماست (ترانه فیلم)

ماست ماست کنگر ماست
تنظیم آهنگ: جعفر پورهاشمی
خوانندگان: نصرت‌الله کریمی و سیما افشار
ترانه فیلم: محلل

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!