جعفر پورهاشمی: الجنبون و الجنبونس (ترانه فیلم)

الجنبون و الجنبونس
شعر: جعفر پورهاشمی
آهنگ: جعفر پورهاشمی
خوانندگان: جعفر پورهاشمی، امیر بیداریان
ترانه فیلم: محلل

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!