ضیاء: تابوت

تابوت
شعر: پرنگ
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: ضیاء

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!