علی نظری: دختر من

دختر من
شعر: عباس کارگر
آهنگ: محمود قراملکی
خواننده: علی نظری

نام و یاد «فرزند» در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!