علی نظری: می‌ترسم نیایی

می‌ترسم نیایی
شعر: عباس کارگر
آهنگ: محمود قراملکی
خواننده: علی نظری

error: Content is protected !!