حسن شجاعی: زاینده‌رود

زاینده‌رود
شعر: ابوالفضل ادبی
آهنگ: منوچهر سلحشور
خواننده: حسن شجاعی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
نام شهرهای ایران در ترانه‌ها

* * *

error: Content is protected !!