الهه: رفتی اما برنگشتی

رفتی اما برنگشتی
شعر: [عبدالله] الفت
آهنگ: عباس شاپوری
خواننده: الهه

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!