دلکش: بندهٔ عشق (ساقی امشب ما را . . .)

بندهٔ عشق
(ساقی امشب ما را دیوانه کردی)
شعر: نواب صفا
آهنگ: مجید وفادار
خواننده: دلکش