گوگوش ـ لیلا فروهر ـ شهین: عروسی ـ مادر (جلد صفحه)

ترانه‌های فیلم «چهار خواهر»
()

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش ـ مادر
گوگوش ـ عروسی
گوگوش ـ لیلا فروهر ـ شهین: کار خود را می‌پرستیم

* * *

error: Content is protected !!