مرادی: پسری یا دختری

پسری یا دختری
شعر: نصرالله ریاح‌پور
آهنگ: عارف ابراهیم‌پور
خواننده: مرادی