عهدیه: قصه دلها (هدیه سپاهیان دانش)

قصه دلها (بی‌ تو هرگز) [+]
شعر: [محمدعلی شیرازی]
آهنگ: [انوشیروان روحانی]
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: روسپی [+]

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!