ترانه‌های فیلم «روسپی» (جلد صفحه)

ترانه های فیلم روسپی

ترانه‌های فیلم «روسپی»
(رویال)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عهدیه ـ کولی
عهدیه ـ چه دارم
عهدیه ـ بی‌ تو هرگز (قصه‌ی دلها)
رامش ـ نگاه کن
رامش ـ زلفامو ببین

* * *

error: Content is protected !!