ایرج: دل به دریا زده‌ام (ترانه فیلم)

دل به دریا زده‌ام
شعر: جعفر پورهاشمی
آهنگ: جعفر پورهاشمی
خواننده: ایرج
ترانه فیلم: زنی به نام شراب

error: Content is protected !!