ایرج ـ گوگوش: گفتم نمیشه (ترانه فیلم)

گفتم نمیشه
شعر: ؟
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده:‌ ایرج و گوگوش
ترانه فیلم: آسمون بی‌ستاره

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!