جعفر پورهاشمی ـ شاهین: تو خوشگلی (ترانه فیلم)

تو خوشگلی
شعر: [جعفر] پورهاشمی
آهنگ: [جعفر] پورهاشمی
خواننده: جعفر پورهاشمی و شاهین
ترانه فیلم: دزد سیاه‌پوش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!