بهشته: یار نیمه راه (ترانه فیلم)

یار نیمه راه
شعر: کریم فکور
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: بهشته
ترانه فیلم: دنیای پول

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!