عارف: دختر دریاها

عارف دختر دریاها

دختر دریاها
شعر: شهرام [علیرضا] طبایی
آهنگ: حسن لشگری
تنظیم آهنگ: واروژان
خواننده: عارف

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *