گلپا: خدایی کن ای مه گناهم ببخش

گلپا خدایی کن ای مه گناهم ببخش

خدایی کن ای مه گناهم ببخش
شعر: [بهادر یگانه]
تار: فرهنگ شریف
خواننده: علی‌اکبر گلپایگانی

error: Content is protected !!