آغاسی: انتظار

آغاسی انتظار

انتظار
شعر: بامداد جویباری
آهنگ: ناصر آهنیان
خواننده: نعمت‌الله آغاسی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!