سوسن: تنهایی

تنهایی
شعر: [مهرداد] افشین
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: سوسن

یادمان «سوسن» به روایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!